ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

posted Aug 9, 2019, 6:49 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่
ตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่Comments