ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

posted May 6, 2019, 5:15 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่

ผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Comments