ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่่สำคัญ

posted Aug 9, 2019, 6:51 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่่สำคัญ ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ 
และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่Comments