สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 1/2562

posted Sep 6, 2019, 6:07 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

📲 ติดตามผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนาได้ที่ https://group69.sillapa.net/sp-pre2/…Comments