ตัวแทนคณะลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

posted Dec 6, 2018, 4:27 AM by Mankong Meeluea
ตัวแทนคณะลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Comments