วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์การทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า

posted Aug 20, 2020, 9:17 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์การทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ตามโครงการสานอนาคตทางการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 


Comments