องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

posted Dec 6, 2018, 4:14 AM by Mankong Meeluea

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย (ประธานกลุ่มเด่นชัยพัฒนา) เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่ ในปีงบประมาณ 2561

Comments