รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี


ปีการศึกษา 2563

posted Aug 4, 2020, 9:25 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated Aug 4, 2020, 9:25 PM ]

รายงานการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2563 เดือน เม.ย. - มิ.ย.2563


ปีการศึกษา 2562

posted Aug 4, 2020, 6:56 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated Aug 4, 2020, 9:14 PM ]

รายงานงบประมาณ เงินคงเหลือ ปีการศึกษา 2562


1-2 of 2