ผลงานนักเรียน


ปีการศึกษา 2563

  • เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียน ชั้น ม.3  ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564

  • ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความดีไม่มีวันเลือนลาง  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1   การพิจารณาผลงานสื่อสร้างสรรค์  (สื่อภาพยนตร์สั้น) ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลงานภาพยนตร์สั้น : โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2563


  • ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันวาเลนไทน์ปลอดภัย  ประจำปี 2564  ได้แก่  ผลงานสื่อกราฟิกรณรงค์กิจกรรมวันวาเลนไทน์ปลอดภัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความ วันวาเลนไทน์ ฯ

      Comments