ข่าวประชาสัมพันธ์


เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

posted Jan 23, 2021, 6:09 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/


เอกสารประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่มา https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

posted Jan 23, 2021, 5:47 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562

posted Jun 21, 2020, 6:29 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Jun 21, 2020, 6:31 AM ]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562
 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

https://sites.google.com/a/pongpawai.ac.th/pwschoolphrae/sar_pongpawai

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

posted Mar 10, 2020, 5:21 AM by มั่นคง มีเหลือ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563รายชื่อผู้ลงสมัคร เลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563


ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

posted Jan 31, 2020, 12:30 AM by มั่นคง มีเหลือ

คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้แก่

ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ 2563

posted Jan 31, 2020, 12:27 AM by มั่นคง มีเหลือ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้แก่
- เด็กชายธนาธร ศรีสุธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา
- นายพัชพล โค้คำหล้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นางสาวศิริกัญญา สุระโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ.

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4

posted Jan 17, 2020, 5:25 PM by มั่นคง มีเหลือ

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม พ.ศ.2563


ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 จาก สมศ. ในโอกาสดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานฯ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ.2563 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนฯ ต่อไป


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/pongpawaischool/photos/?tab=album&album_id=1641348862672739&__tn__=-UC-R

ประชาสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยฝีมือชาวบ้านปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

posted Dec 14, 2019, 9:01 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Dec 14, 2019, 9:03 PM ]

ผลงานโดย นักเรียนชั้น ม.2  รายวิชา เทคโนโลยี 4
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สื่อสร้างสรรค์ รวมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากไม้ในชุมชนปงป่าหวาย
ครูผู้สอน : นายมั่นคง มีเหลือ  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
1-10 of 35