ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

posted Oct 8, 2021, 12:00 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ประกาศเริ่มปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดดังแนบ
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย งดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (onsite) ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2564

posted Jun 28, 2021, 10:52 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

📍ตามมติ ศบค.จังหวัดแพร่ (ตามภาพแนบ) ให้ทุกโรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-12 ก.ค. 64
📮โดยทางโรงเรียนฯ ใช้วิธีเรียนรูปแบบใช้เอกสารสำหรับเรียนที่บ้าน (on-hand) ซึ่งครูประจำชั้นจะแจ้งวันนัดหมายท่านผู้ปกครอง ในช่องทางไลน์ (Line group) ของชั้นเรียนและทางเบอร์โทรศัพท์ต่อไป
📲หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 054-640051 หรือ Facebook Fanpage @pongpawaischool


ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

posted May 20, 2021, 1:41 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated May 23, 2021, 2:29 AM ]

ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ผ่านมาตรฐาน
พร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
- นัดหมาย นักเรียน รับคูปองเรียนฟรี  สมุด-หนังสือเรียน และทำความสะอาดชั้นเรียน บริเวณโรงเรียน ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.00 น. - 11.30 น.
https://drive.google.com/file/d/1FN2INbPs_9Z55BTsKNwO-MtZJ_JdPUy5/view?usp=sharing

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

posted Apr 25, 2021, 12:02 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated May 7, 2021, 8:13 PM ]

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR.) 
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2563


http://www.pongpawai.ac.th/sar_pongpawai

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563

posted Apr 21, 2021, 6:47 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย (สอบโดยความสมัครใจของนักเรียน)

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบจำนวน 11 คน  (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน) ผลการทดสอบ  รายวิชา ภาษาไทย และรายวิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครสอบจำนวน 7 คน (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน)  ผลการทดสอบ ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

📲 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ http://www.pongpawai.ac.th/phl-kar-thdsxb-radab-chati/onet

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

posted Jan 23, 2021, 6:09 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/


เอกสารประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่มา https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

posted Jan 23, 2021, 5:47 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562

posted Jun 21, 2020, 6:29 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Jun 21, 2020, 6:31 AM ]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562
 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

https://sites.google.com/a/pongpawai.ac.th/pwschoolphrae/sar_pongpawai

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

posted Mar 10, 2020, 5:21 AM by Mankong Meeluea

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563รายชื่อผู้ลงสมัคร เลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563


1-10 of 40