เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

posted Jan 23, 2021, 6:09 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/


เอกสารประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่มา https://moe360.blog/2020/12/14/outstanding-children-youth/

Comments