"เด็กหญิงปวีณา ปราสุวรรณ" ได้รับรางวัลที่ ๓ การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดแพร่

posted Jan 5, 2019, 11:49 PM by Mankong Meeluea

ขอแสดงความยินดีแก่ "เด็กหญิงปวีณา ปราสุวรรณ"
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัลที่ ๓

การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยสำนักงานเกษตรกรจังหวัดแพร่

Comments