เด็กหญิงฐิตาภา รีบร้อน สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของอำเภอเด่นชัย

posted Feb 22, 2019, 6:54 AM by Mankong Meeluea
ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงฐิตาภา รีบร้อน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 
เป็นผู้สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของอำเภอเด่นชัย
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่


Comments