ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครูอำเภอเด่นชัย 2560

posted Jan 16, 2019, 2:39 AM by Mankong Meeluea
ขอแสดงความยินดีแด่
- คุณครูสมพิศ ตุงเครือคำ ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ
- คุณครูอัจฉริยาภรณ์ ขำฉา
- คุณครูสีดา กำปนาท
- คุณครูปนัดดา ศรีไชยศักดิ์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้สอนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยาComments