ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ 2563

posted Jan 31, 2020, 12:27 AM by Mankong Meeluea

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้แก่
- เด็กชายธนาธร ศรีสุธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา
- นายพัชพล โค้คำหล้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นางสาวศิริกัญญา สุระโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ.

Comments