กิจกรรมนายอำเภอเด่นชัย พบปะคุณครูและนักเรียน 2562

posted Feb 12, 2019, 1:15 AM by Mankong Meeluea

กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พบปะคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


Comments