นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 1/2562

posted Mar 20, 2019, 6:19 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Mar 28, 2019, 5:35 AM by Mankong Meeluea ]

นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


Comments