เผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

posted May 17, 2019, 5:54 AM by Mankong Meeluea   [ updated May 17, 2019, 5:56 AM ]
รายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.pongpawai.ac.th/download/sar_pongpawaischool_2561.pdf

Comments