ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

posted Dec 31, 2018, 7:12 PM by Mankong Meeluea
ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา


Comments