ประชาสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยฝีมือชาวบ้านปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

posted Dec 14, 2019, 9:01 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Dec 14, 2019, 9:03 PM ]
ผลงานโดย นักเรียนชั้น ม.2  รายวิชา เทคโนโลยี 4
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สื่อสร้างสรรค์ รวมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากไม้ในชุมชนปงป่าหวาย
ครูผู้สอน : นายมั่นคง มีเหลือ  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
Comments