ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

posted Oct 8, 2021, 12:00 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ประกาศเริ่มปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดดังแนบ
Comments