ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปิด - เปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2562

posted Oct 5, 2019, 4:48 AM by Mankong Meeluea
ปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 11 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2562
เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562


Comments