ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

posted May 20, 2021, 1:41 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated May 23, 2021, 2:29 AM ]
ประกาศ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ผ่านมาตรฐาน
พร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
- นัดหมาย นักเรียน รับคูปองเรียนฟรี  สมุด-หนังสือเรียน และทำความสะอาดชั้นเรียน บริเวณโรงเรียน ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.00 น. - 11.30 น.
https://drive.google.com/file/d/1FN2INbPs_9Z55BTsKNwO-MtZJ_JdPUy5/view?usp=sharing

Comments