รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

posted Jul 2, 2019, 10:25 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


Comments