โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561

posted Mar 5, 2019, 10:13 PM by Mankong Meeluea
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


Comments