โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

posted Jan 23, 2021, 5:47 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Comments