โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย งดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (onsite) ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2564

posted Jun 28, 2021, 10:52 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
📍ตามมติ ศบค.จังหวัดแพร่ (ตามภาพแนบ) ให้ทุกโรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-12 ก.ค. 64
📮โดยทางโรงเรียนฯ ใช้วิธีเรียนรูปแบบใช้เอกสารสำหรับเรียนที่บ้าน (on-hand) ซึ่งครูประจำชั้นจะแจ้งวันนัดหมายท่านผู้ปกครอง ในช่องทางไลน์ (Line group) ของชั้นเรียนและทางเบอร์โทรศัพท์ต่อไป
📲หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 054-640051 หรือ Facebook Fanpage @pongpawaischool


Comments