โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินด้านการบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561

posted Mar 4, 2019, 11:47 PM by Mankong Meeluea
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
รับการประเมินด้านการบริหารวิชาการ  ปีการศึกษา 2561
จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


Comments