ยอดบริจาคร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี "โรงเรียนเก่า บ้านเกิด" 2562

posted Apr 15, 2019, 4:28 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่   [ updated Apr 15, 2019, 4:29 AM ]

ยอดบริจาคร่วมทำบุญ 81,676.50 บาท 

(แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)


โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวที่ร่วมบริจาคบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

(14 เมษายน 2562)


Comments