ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนฯ

posted Aug 3, 2020, 5:33 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข/1/3 และอาคาร สปช.105/29
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

posted Aug 3, 2020, 5:29 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

posted Aug 3, 2020, 5:25 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated Aug 3, 2020, 5:30 AM ]

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
รายละเอียดดังแนบ


1-3 of 3