ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนฯ

posted Aug 3, 2020, 5:33 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข/1/3 และอาคาร สปช.105/29
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
รายละเอียดดังแนบ

Comments