ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

posted Aug 3, 2020, 5:29 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดดังแนบ

Comments