ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

posted Aug 3, 2020, 5:56 AM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่   [ updated Aug 3, 2020, 6:01 AM ]

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ที่มา www.dga.or.th

1-1 of 1