รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR.)

เผยแพร่  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2562
 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

SAR. 2562


เผยแพร่  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

SAR. 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pongpawai.ac.th/download/sar_pongpawaischool_2561.pdfComments