ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

วันที่โพสต์: Aug 03, 2020 12:25:1 PM

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

รายละเอียดดังแนบ