ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนฯ

วันที่โพสต์: Aug 03, 2020 12:33:20 PM

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข/1/3 และอาคาร สปช.105/29

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

รายละเอียดดังแนบ