ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

วันที่โพสต์: Aug 03, 2020 12:29:59 PM

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดดังแนบ