ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

262 หมู่ที่ 5 บ้านปงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย

อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110 โทร. 054-640051

อีเมลติดต่อประสานงานธุรการ : pwschool@pongpawai.ac.th