โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา

เรียนคณะครู การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้ email@365.pongpawai.ac.th

จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านมีสิทธิ์บันทึกข้อมูล

***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง***

****ท่านจะไม่สามารถบันทึกคะแนน รายวิชาของบุคคลอื่นได้ (ต้องใช้อีเมลของตนเอง คลิกที่ชื่อตนเองเท่านั้น)


ประกาศ

  • การใช้งาน โปรแกรม ปพ.5 ทั้งการเข้าดูดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน และบันทึกคะแนน ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล @365.pongpawai.ac.th เท่านั้น

  • ปพ.6 ที่พิมพ์สรุปแล้วจากงานวิชาการ ครูประจำชั้นสามารถรับได้ที่ ห้องสำนักงานทรู วันที่ 27 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป


ปีการศึกษา 2564

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล) เพื่อให้ทางงานวิชาการ ดำเนินการประมวลผล ตัดสินผลการเรียนรายปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 /2564 (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ผู้สอนรายวิชาฯ ดูอย่างเดียว)


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ผู้สอนรายวิชาฯ ดูอย่างเดียว)

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2563

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2563


ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2564