โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา

เรียนคณะครู การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้ email@365.pongpawai.ac.th จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านกำหนดไว้

- คู่มือการใช้งานโปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์

***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง***

ประกาศ

- เปิดระบบ ปพ.5 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-ม.3 (ภาคเรียนที่ 1)

- ดาวน์โหลดรายชื่อ ปีการศึกษา 2564 สำหรับ ปพ. 5 คลิก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 /2564 *แจ้งปิดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล ภาคเรียนที่1/2564 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ครูผู้สอนสามารถคลิกเข้าดูเพียงอย่างเดียว


ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2563

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2563


ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2564