โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 

     เรียนคณะครู  การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์   ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ  โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้   email@365.pongpawai.ac.th              จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านมีสิทธิ์บันทึกข้อมูล***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง*******ท่านจะไม่สามารถบันทึกคะแนน รายวิชาของบุคคลอื่นได้  (ต้องใช้อีเมลของตนเอง  คลิกที่ชื่อตนเองเท่านั้น)

ประกาศ

  • การใช้งาน โปรแกรม ปพ.5  ทั้งการเข้าดูดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน และบันทึกคะแนน ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล @365.pongpawai.ac.th เท่านั้น
  • เปิดระบบบันทึกผลการเรียน
  • ลิงก์ของครูที่ขึ้นปิดระบบ คือ ปิดการบันทึกคะแนน    และสามารถเข้าดูได้เพียงอย่างเดียว

ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566 (เปิดระบบ) 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566   (เปิดระบบ) 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   (ปิดระบบ)   

ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2565 (ปิดระบบแก้ไข  ครูผู้สอนดูได้อย่างเดียว)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดระบบแก้ไข  ครูผู้สอนดูได้อย่างเดียว)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ภาคเรียนที่1/2565 (ปิดระบบแก้ไข  ครูผู้สอนดูได้อย่างเดียว)

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2563

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1/2563

   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2/2563   


ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  2564