งานทะเบียน  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
  • ดาวน์โหลด ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ข้อมูล   1 พ.ค. 2564   คลิก
  • ดาวน์โหลด ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล 21  มกราคม 2564  คลิก
  • ดาวน์โหลด ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562   คลิก


  • เผยแพร่  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายhttp://www.pongpawai.ac.th/download/sar_pongpawaischool_2561.pdf

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser