โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์


โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
     เรียนคณะครู  การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์   ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ  โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้   email@365.pongpawai.ac.th      จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านกำหนดไว้

***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง***

ประกาศ
-   เปิดระบบ ปพ.5 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-ม.3 (ภาคเรียนที่ 1)
------
*ประกาศ  ให้คณะครูที่ทำโปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์ทุกรายวิชา  ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดจากลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
***เนื่องจากบางรายวิชา มีการปรับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560   


ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1 /2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  • ครูรุ่งทิพย์ กาวีวน
  • ครูไชย กึกก้อง
  • ครูสีดา กำปนาท
  • ครูสุวนันท์ ปัญญาบุตร
  • ครูสุธาทิพย์ อินโองการ
  • ครูมั่นคง มีเหลือ
ปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (ปิดระบบ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1 /2563   (ปิดระบบ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   (ปิดระบบ)

ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือ
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  2564

Comments