โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์


โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
     เรียนคณะครู  การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์   ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ  โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้   email@365.pongpawai.ac.th      จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านกำหนดไว้

***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง***

ประกาศ
-  ผู้ดูแลระบบ แจ้งปิดระบบการแก้ไขข้อมูลผ่าน ปพ.5 ออนไลน์ ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อทำการประมวลผล และบันทึกข้อมูล
ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป    
** ทั้งนี้ครูทุกท่านจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านอีเมลที่แจกให้  เพื่อใช้บันทึคะแนน ปพ.5 ได้ในปีการศึกษาถัดไป สำหรับวันเวลาเปิดระบบผู้ดูแลระบบจะแจ้งให้ทราบ เมื่อเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
ขอบคุณครับ

------
ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1 /2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือ
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  2563

Comments