กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2


ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1


ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564


ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2


ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1