ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิถุนายน 2566)