ห้องเกียรติยศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ปีการศึกษา 2565
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

- การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6   และได้รับรางวัลรายการแข่งขันต่างๆ  ดังรายละเอียดดังแนบ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างสูงปีการศึกษา 2564

2564เกียรติบัตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย.pdf

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ผลงาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย