ห้องเกียรติยศ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ปีการศึกษา 2566

มีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" 


ครูรุ่งทิพย์ กาวีวน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดี

ปีการศึกษา 2565

เด็กชายเฉลิมชัย จารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ลำดับที่ 93 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

  • วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน ได้แก่
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3- การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6   และได้รับรางวัลรายการแข่งขันต่างๆ  ดังรายละเอียดดังแนบ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ปีการศึกษา 2564

คุณครูสุภิญญา งามพริ้ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ 


2564เกียรติบัตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย.pdf

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ผลงาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย