ห้องเกียรติยศ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนสีขาว ระดับเงิน  ประจำปีการศึกษา 2567
  • เด็กหญิงสิริมนต์ ตื้อใจมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  
    เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

        วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เด็กหญิงสิริมนต์ ตื้อใจมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย   เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี"  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย มีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   ประจำปีงบประมาณ 2566. เนื่องในงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี 2566. วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคราแกรนด์บอลลูม โรงแรมแพร่นคราจังหวัดแพร่


ปีการศึกษา 2565

เด็กชายเฉลิมชัย จารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ลำดับที่ 93 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

  • วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน ได้แก่
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3- การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6   และได้รับรางวัลรายการแข่งขันต่างๆ  ดังรายละเอียดดังแนบ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ปีการศึกษา 2564

คุณครูสุภิญญา งามพริ้ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ 


2564เกียรติบัตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย.pdf

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ผลงาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย