ห้องเกียรติยศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายปีการศึกษา 2564

2564เกียรติบัตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย.pdf


ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562


ผลงาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย