ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

StatbySchool_2564_P6_1054020093.pdf

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รายงานผลการทดสอบฯ ONET ปีการศึกษา 2559-2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


  • ปีการศึกษา 2564

StatbySchool_2564_M3_1054020093.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายงานผลการทดสอบฯ ONET ปีการศึกษา 2559-2563)