พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ปีการศึกษา 2566
ที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 

            วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานตำรวจภูธรเด่นชัย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย  ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย