ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: Oct 08, 2021 7:0:50 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ประกาศเริ่มปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดดังแนบ