การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
วันที่ 17 มีนาคม 2567

            วันที่ 17 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย   จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าประเพณี โรงเรียนเก่าบ้านเกิด   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2567  ณ ลานริมแม่น้ำยม ตำบลปงป่าหวาย   โดยมีผู้นำชุมชน   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย