โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอแสดงความยินดี

คุณครูสุภิญญา งามพริ้ง

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป.แพร่ เขต 2

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  • รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผล OBEC Awards2563.pdf