โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอแสดงความยินดี

คุณครูสุภิญญา  งามพริ้ง

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  สพป.แพร่ เขต 2 

 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ด้านบริหารจัดการ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563ประกาศผล OBEC Awards2563.pdf