ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

262 หมู่ที่   5   บ้านปงป่าหวาย  ตำบลปงป่าหวาย

อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54110 โทร. 054-640051

อีเมลติดต่อประสานงานธุรการ : pwschool@pongpawai.ac.th